Aktywuj Bezpieczeństwo

60 sekund, które mogą ocalić życie ofiar wypadków drogowych. Wystarczy, że na stronie www.RESQ.pl wpiszesz numer rejestracji auta, aby Służby Ratunkowe mogły natychmiast wyświetlić Kartę Ratowniczą Twojego Auta. Karta Ratownicza to „szybka informacja” dla służb ratowniczych i osób udzielających pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Przedstawia zestandaryzowany schemat pojazdu z oznaczonymi elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, zbiornika … Dowiedz się więcej